معرفی شرکت

ستاره ردیاب ایران در سال جهش تولید موفق به تولید ردیاب خودرو با کیفیت ایرانی با امکانات و کیفیت قابل رقابت با محصولات خارجی شده است و با توجه به نیاز شرکت های مختلف به نظارت بر خودروهای شرکت و همچنین استفاده عموم مردم برای خودروهای شخصی توانسته بخشی از نیازهای این طیف از مشتریان را تامین نماید.